GDPR

Bra att veta med anledning av GDPR.


Att vara kund hos Garage & Depå innebär att dina personuppgifter behandlas för att fullfölja våra förpliktelser mot dig.


De ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för är följande:


A) Administration av kontraktet;


B) Tillhandahållande av hyresavtal, nyckelkontrakt och fakturering.


C) För att eventuellt kunna ställa dig på kö inför kommande lediga platser.

De personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer, samt uppgifter som du självmant och frivilligt uppger såsom uppgifter som genereras vid din inloggning vid vår anläggning.

 

D) Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är kund i företaget samt max två år därefter.


E) Du kan återkalla ditt samtycke till sådan behandling som inte är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla detta kontrakt, men detta kan innebära att du inte kan vara kund eller stå i kö hos oss.   

Den som är Företagets kontaktperson för personuppgifter och dataskyddsförordningen är Mariana Fleischer.

 

F) Uppgifterna lämnas inte ut till annan tredje part än Visma bokföringsystem.Garage & Depå i Borgeby AB bedriver kamerabevakning för att förebygga, avslöja och utreda brott. Detta är för din och vår trygghet. Inspelat material sparas max 30 dagar. Inspelat material kan komma att delas med

polisen eller någon annan brottsbekämpande myndighet om det behövs för att utreda, förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet.


Vid frågor kring våra övervakningskameror hänvisar vi till vår mail: garagedepa(@)gmail.com

Observera att begäran eller frågor måste ställas skriftligen till ovanstående mail.


Kameraövervakning